Dizayn Klips

Kalite, Çevre , İSG ve Kurumsal Sorumluluk Politikası

Kalite, Çevre , İSG ve Kurumsal Sorumluluk Politikası
  • Üretimini gerçekleştirirken oluşabilecek riskleri ve fırsatları değerlendirerek, uygunluğunu sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmayı,
  • Yeni teknolojileri ve uygulamaları araştırarak, bünyesine katarak, proseslerini iyleştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Çalışanlarının yetkinliklerini doğru şekilde belirleyerek, yetkinliklerini arttırarak ; çalışanlarının gelişimini, aidiyetini sağlamayı ve memnuniyetlerini arttırmayı
  • Yasal gereklilikleri yerine getirerek, çalışanlarını bu konuda bilinçlendirerek, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarının etkinliğini arttırmayı,
  • Güvenli çalışma ortamları hazırlayarak, iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarını iyileştirmek, “0 iş kazası” sonucuna ulaşmayı,
  • Tedarikçilerine beklentilerini doğru şekilde aktararak, gelişmelerine destek olarak, kalite sistemine etkilerinin uygunluğunu sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerinde paydaşlarının beklentilerine uygun şekilde gizlilik sağlayarak, bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini güvence altına almayı,
  • Çalışanlar için davranış ve etik kurallarını (rüşvet, dedikodu / bilgi sızıntısı ) tanımlayarak, kendilerine deklare ederek, takip ve mücadele etmeyi,
  • Kurduğu yönetim sistemlerini gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, taahhüt ederiz.
administrator

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.